Sharefunding | Investeer in StartDock


De afgelopen acht jaar heeft StartDock zich ontwikkeld van ‘luis in de pels’ in de vastgoedsector, naar serieuze speler in de vastgoedsector. We houden een recalcitrant tintje, omdat we vinden dat de sector vriendelijker moet worden ingericht voor de klant. Uiteindelijk zien wij een wereld voor ons die niet gebaseerd is op individualiteit, maar op het collectief. Wij geloven dat je samen verder komt dan dat je alleen ooit zou kunnen komen en vanuit die gedachte hebben wij ook besloten hoe wij onze groei willen financieren: Samen.

StartDock

Waarom StartDock?

StartDock is opgericht door vijf jonge ondernemers. Zij hadden alle vijf een bedrijf, zochten daarvoor een werkplek en vonden dat de vastgoedsector niet bood wat zij op dat moment nodig hadden: Een warme en gezellige omgeving die hen inspireerde en faciliteerde in hun groeiambities op persoonlijk en zakelijk vlak. Idealiter zouden zij dat hebben in het hart van de stad in een prachtig pand, dat was de droom. 

Nu, acht jaar later, is deze droom méér dan werkelijkheid. StartDock is een coworking concept dat zich enkel vestigt in héle toffe panden en waarbinnen iedereen zichzelf mag zijn. StartDock creëert een tweede thuis voor groei-ondernemers op alleen de allermooiste plekken en in de allermooiste panden. Wij brengen een unieke mix van mensen samen die elkaar inspireren en uitdagen in de meest uitdagende fase van de bouw van een succesvol en duurzaam bedrijf.

Samen

Waarom samen?

De groei van StartDock is de afgelopen acht jaar gefinancierd door angel investors (durfinvesteerders), waardoor wij zijn uitgegroeid van een wild idee naar een gevestigde coworking keten met vijf stabiel draaiende locaties in Nederland en meer dan 800 bedrijven als klant. StartDock wil graag doorgroeien. Níet als een bezetene, maar met Hollands verstand, gecontroleerd doorgroeien. Daarvoor is financiering nodig en stelt StartDock een deel van de aandelen van het bedrijf ter beschikking. StartDock heeft in het verleden meer dan €1,4mln aan financiering (hoofdzakelijk leningen, deels investeringen door durfinvesteerders in aandelen) opgehaald en nu is het dus tijd voor de volgende ronde!

In deze financieringsronde beoogt StartDock om een totale financiering ter grootte van €1.3mln op te halen, waarvan reeds > €1mln is vastgelegd door enkele bestaande durfinvesteerders. Dat lees je goed, het gros van de financiering is al binnen.

In aanvulling op deze durfinvesteerders vonden de oprichters van StartDock het belangrijk om zowel collega’s als Dockers te betrekken in de mogelijkheid om “mee te doen” in het groeipad van StartDock. Om dat mogelijk te maken, is er naast de reeds toegezegde financiering een zogeheten STAK (Stichting Administratiekantoor) opgericht. De STAK beheert een deel van de aandelen van StartDock en splitst deze op, waardoor het mogelijk is om in kleinere hoeveelheden geld mee te doen. Ook zorgt een STAK ervoor dat stemrecht en winstrecht worden gescheiden: De STAK van StartDock heeft een vertegenwoordigend bestuur (waar de grootste STAK-certificaathouders in zullen plaatsnemen), die de volledige STAK op aandeelhoudersvergaderingen vertegenwoordigen. STAK-certificaathouders hebben dus volledig winstrecht, maar geen volledig stemrecht.

Groei

Hoe ziet groei er voor StartDock uit?

StartDock is een bedrijf dat over 20 jaar nog wil bestaan, dus vermijden we te risicovolle of snelle groei. Wij kiezen enkel de mooiste panden, op de mooiste plekken, zodat we weten dat we zowel in goede als in slechte tijden goede bedrijfsvoering kunnen voeren. Jaar op jaar heeft StartDock als overkoepelend thema voor de financiële doelstellingen “Gezonde groei”. Wij definiëren gezonde groei als:

  1. Groei waar alle collega’s zich senang mee voelen. Onze collega’s zijn ons meest waardevolle goed.
  2. Groei is enkel mogelijk zolang StartDock winstgevend is. Wij schalen potentie op, geen problemen.
  3. De kwaliteit van dienstverlening in de bestaande operatie gewaarborgd is. Bestaande klanten en collega’s moeten minimaal last ondervinden van groei.

StartDock is een groeibedrijf. Winsten worden doorgeïnvesteerd in groei, waarmee we nieuwe locaties openen, nieuwe collega’s aannemen en investeren in nieuwe software en systemen. Veel groeibedrijven letten maar matig op winstgevendheid, maar dat is bij StartDock anders. Zo hadden we in 2022 een positief resultaat van €69.000 op een omzet van €2,4mln en stevenen we in 2023 af op een positief resultaat van meer dan €300.000. Hieronder een grafiek van het omzetverloop van StartDock sinds de oprichting in 2016.

Meer informatie?

Reserveer jouw plek voor een exclusieve digitale live presentatie + Q&A van CEO Thom Wernke! Aanstaande 7 december om 15:00. Meld je aan via onderstaande button. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, want dit is de eerste keer dat wij op deze wijze certificaten verkopen.

Ja, ik wil deelnemen!

Vragen


Wat koop ik precies?

Je koopt een certificaat van aandelen in StartDock Holding B.V., wat de “moedermaatschappij” van StartDock is. In StartDock Holding B.V. komen alle bedrijfsactiviteiten samen en deze B.V. vertegenwoordigt het merk, het intellectueel eigendom en is aandeelhouder van alle individuele werkmaatschappijen.

StartDock Holding B.V. is grootaandeelhouder in diverse (werk)maatschappijen waarin activiteiten plaatsvinden: StartDock Herengracht B.V. (Amsterdam), StartDock Keizersgracht B.V. (Amsterdam), StartDock Westplein B.V. (Rotterdam), StartDock Prins Hendrikkade B.V. (Amsterdam), StartDock Wheelhouse B.V. (Amsterdam) en StartDock Singel B.V. (Amsterdam). De activiteiten van StartDock Wheelhouse B.V. zullen eind 2023 ten einde komen, de B.V. zal dan StartDock VI komen te heten en alvast klaar staan voor locatie #6.

Waarom verkoopt StartDock een deel van zichzelf?

StartDock is tot dusver gegroeid op basis van leningen. Elke nieuwe locatie is gefinancierd met rentedragende leningen van derden, maar in 2023 is besloten om de groei van het bedrijf een extra impuls te geven. Er is door de huidige aandeelhouders besloten om een deel van het bedrijf te verkopen, zodat eigen vermogen wordt opgehaald om toekomstige groei te financieren.

Welk deel van StartDock wordt in deze financieringsronde verkocht?

Met deze financieringsronde meent StartDock door te kunnen groeien van de huidige vijf locaties naar een totaal van tien locaties. Om dat te bewerkstelligen is een totale financiering van €1.3mln benodigd, wat een belang in StartDock Holding B.V. vertegenwoordigt van +-20%.

Welk deel van deze financieringsronde wordt door middel van certificaten opgehaald?

Wij streven ernaar om circa €250.000 aan certificaten uit te kunnen geven.

Wat is het minimum en wat is het maximum qua investering?

Het minimum dat dient te worden geïnvesteerd is €500, het maximum is €100.000. Bij de wens om een hoger bedrag te investeren, verzoeken we om contact op te nemen met onze CEO Thom via de contactgegevens die hieronder worden genoemd.

Wat als het maximum is bereikt?

We werken op basis van het principe “First come, first serve”. Mocht je te laat zijn voor deze ronde, dan zullen wij je op de lijst zetten voor een eventuele toekomstige financieringsronde.

Wat kan ik van de certificaten van aandelen verwachten?

Bij certificaten van aandelen zijn er twee potentiële manieren om “return on investment (ROI)” te realiseren: dividend en waardestijging. Deze certificaten van aandelen geven recht op dividend (winstuitkering), áls door het bestuur wordt besloten om dividend uit te keren. StartDock is echter een groeibedrijf en dus is dit type investering niet het type investering om te doen voor waardevermeerdering door dividend, maar voor de verwachte toekomstige waardestijging van de certificaten zelf.

Altijd is het zo dat investeren risico’s met zich meebrengt en wij dus iedereen zouden verzoeken om enkel te investeren met geld wat gemist kan worden. Als certificaathouder zijn er geen verplichtingen of verdere risico’s, buiten het geïnvesteerde bedrag.

Wat is het verwachte rendement?

Daadwerkelijk rendement is nooit een zekerheid. Wel kunnen we hier iets zeggen over het historische verloop en over de twee mogelijke vormen van rendement: dividend (winstuitkering) en waardestijging.

In het verleden heeft StartDock twee financieringsrondes meegemaakt, waarbij de waarde van het bedrijf en de waarde van een aandeel zijn bepaald. De waarde van het bedrijf StartDock is in 8 jaar tijd gestegen van €0 in 2016, tot €3mln in 2020 en tot €6.2mln in 2023. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar het StartDock team zet er de komende jaren stevig de schouders onder om dit bedrijf winstgevend te houden en door te bouwen naar 10 locaties.

Wat als ik mijn aandeel wil verkopen?

Certificaten van aandelen kunnen altijd worden aangeboden bij StartDock, tegen de waarde die op dat moment geldt. Je kunt altijd de certificaten aanbieden, die met goedkeuring van het bestuur en de STAK dan te koop kunnen worden aangeboden aan eenieder die deze over zou willen nemen. Dit kunnen zijn mede-certificaathouders, gewone aandeelhouders of StartDock zelf. Mocht het volledige bedrijf StartDock worden verkocht, dan wordt ook jouw certificaat overgenomen en profiteer je mee van de waardestijging van je belegging in StartDock. 

Kan ik als certificaathouder ook invloed op de koers van het bedrijf uitoefenen?

Het bestuur van de STAK wordt gevoerd door een of meer door StartDock aan te wijzen natuurlijke personen. Deze zal ook het stemrecht hebben.

Hoe word ik na mijn investering op de hoogte gehouden van de voortgang qua omzet, kosten, winst etc.?

Ieder kwartaal stuurt de directie van StartDock aan alle aandeelhouders een update.

Kan ik zowel investeren als particulier of als bedrijf?

Beiden is mogelijk, waarbij er hoofdzakelijk fiscale afwegingen gelden om voor de ene of de andere optie te kiezen. Twijfel je tussen deze opties? Laat je hierover adviseren door een financieel en/of fiscaal specialist.

Moet ik kosten betalen naast de kosten van een aandeel?

StartDock betaalt alle kosten voor het verwerken van de investering, waarmee er naast het investeringsbedrag dus geen extra kosten zullen gelden.

Ben ik als investeerder aansprakelijk? Heb ik verplichtingen?

Als investeerder ben je niet aansprakelijk en heb je geen verdere verplichtingen.

Tot wanneer kan ik beslissen om te investeren?

De mogelijkheid om in deze ronde te investeren vervalt op vrijdag 8 december 2023 om 12:00. De storting kan uiterlijk vrijdag 15 december worden gedaan.

Hoeveel zijn de aandelen van StartDock waard?

Één volledig aandeel in StartDock Holding B.V. wordt in deze financieringsronde gewaardeerd op €3739. Deze waarde is gebaseerd op de huidige bedrijfsactiviteiten qua kosten, inkomsten en winst, alsmede de verwachte groei voor de komende jaren. Het totale bedrijf is gewaardeerd op €6.2mln.

Meer informatie?


Reserveer jouw plek voor een exclusieve digitale live presentatie + Q&A van CEO Thom Wernke! Aanstaande 7 december om 15:00. Meld je aan via onderstaande button. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, want dit is de eerste keer dat wij op deze wijze certificaten verkopen.

Waar stel ik andere vragen?

Die stel je aan onze CEO, Thom. Je bereikt hem via thom@startdock.nl of 0620378008.

Thom Wernke

CEO

Deelnemen aan de digitale live presentatie?

Meld je aan via de button!