Sharefunding | Investeer in StartDock

FAQ

Je koopt een certificaat van aandelen in StartDock Holding B.V., wat de “moedermaatschappij” van StartDock is. In StartDock Holding B.V. komen alle bedrijfsactiviteiten samen en deze B.V. vertegenwoordigt het merk, het intellectueel eigendom en is aandeelhouder van alle individuele werkmaatschappijen.

StartDock Holding B.V. is grootaandeelhouder in diverse (werk)maatschappijen waarin activiteiten plaatsvinden: StartDock Herengracht B.V. (Amsterdam), StartDock Keizersgracht B.V. (Amsterdam), StartDock Westplein B.V. (Rotterdam), StartDock Prins Hendrikkade B.V. (Amsterdam), StartDock Wheelhouse B.V. (Amsterdam) en StartDock Singel B.V. (Amsterdam). De activiteiten van StartDock Wheelhouse B.V. zullen eind 2023 ten einde komen, de B.V. zal dan StartDock VI komen te heten en alvast klaar staan voor locatie #6.

Met deze financieringsronde meent StartDock door te kunnen groeien van de huidige vijf locaties naar een totaal van tien locaties. Om dat te bewerkstelligen is een totale financiering van €1.3mln benodigd, wat een belang in StartDock Holding B.V. vertegenwoordigt van +-20%.

Wij streven ernaar om circa €250.000 aan certificaten uit te kunnen geven.

Het minimum dat dient te worden geïnvesteerd is €500, het maximum is €100.000. Bij de wens om een hoger bedrag te investeren, verzoeken we om contact op te nemen met onze CEO Thom via de contactgegevens die hieronder worden genoemd.

We werken op basis van het principe “First come, first serve”. Mocht je te laat zijn voor deze ronde, dan zullen wij je op de lijst zetten voor een eventuele toekomstige financieringsronde.

Bij certificaten van aandelen zijn er twee potentiële manieren om “return on investment (ROI)” te realiseren: dividend en waardestijging. Deze certificaten van aandelen geven recht op dividend (winstuitkering), áls door het bestuur wordt besloten om dividend uit te keren. StartDock is echter een groeibedrijf en dus is dit type investering niet het type investering om te doen voor waardevermeerdering door dividend, maar voor de verwachte toekomstige waardestijging van de certificaten zelf.

Altijd is het zo dat investeren risico’s met zich meebrengt en wij dus iedereen zouden verzoeken om enkel te investeren met geld wat gemist kan worden. Als certificaathouder zijn er geen verplichtingen of verdere risico’s, buiten het geïnvesteerde bedrag.

Daadwerkelijk rendement is nooit een zekerheid. Wel kunnen we hier iets zeggen over het historische verloop en over de twee mogelijke vormen van rendement: dividend (winstuitkering) en waardestijging.

In het verleden heeft StartDock twee financieringsrondes meegemaakt, waarbij de waarde van het bedrijf en de waarde van een aandeel zijn bepaald. De waarde van het bedrijf StartDock is in 8 jaar tijd gestegen van €0 in 2016, tot €3mln in 2020 en tot €6.2mln in 2023. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar het StartDock team zet er de komende jaren stevig de schouders onder om dit bedrijf winstgevend te houden en door te bouwen naar 10 locaties.

Certificaten van aandelen kunnen altijd worden aangeboden bij StartDock, tegen de waarde die op dat moment geldt. Je kunt altijd de certificaten aanbieden, die met goedkeuring van het bestuur en de STAK dan te koop kunnen worden aangeboden aan eenieder die deze over zou willen nemen. Dit kunnen zijn mede-certificaathouders, gewone aandeelhouders of StartDock zelf. Mocht het volledige bedrijf StartDock worden verkocht, dan wordt ook jouw certificaat overgenomen en profiteer je mee van de waardestijging van je belegging in StartDock.

Het bestuur van de STAK wordt gevoerd door een of meer door StartDock aan te wijzen natuurlijke personen. Deze zal ook het stemrecht hebben.

Ieder kwartaal stuurt de directie van StartDock aan alle aandeelhouders een update.

Beiden is mogelijk, waarbij er hoofdzakelijk fiscale afwegingen gelden om voor de ene of de andere optie te kiezen. Twijfel je tussen deze opties? Laat je hierover adviseren door een financieel en/of fiscaal specialist.

StartDock betaalt alle kosten voor het verwerken van de investering, waarmee er naast het investeringsbedrag dus geen extra kosten zullen gelden.

Als investeerder ben je niet aansprakelijk en heb je geen verdere verplichtingen.

De mogelijkheid om in deze ronde te investeren vervalt op vrijdag 8 december 2023 om 12:00. De storting kan uiterlijk vrijdag 15 december worden gedaan.

Één volledig aandeel in StartDock Holding B.V. wordt in deze financieringsronde gewaardeerd op €3739. Deze waarde is gebaseerd op de huidige bedrijfsactiviteiten qua kosten, inkomsten en winst, alsmede de verwachte groei voor de komende jaren. Het totale bedrijf is gewaardeerd op €6.2mln.

Word mede-eigenaar van StartDock

Investeer nu!

Meer informatie?

Vragen of opmerkingen? Die stel je aan onze CEO, Thom. Je bereikt hem via thom@startdock.nl of 0620378008.