Wat is B Corp en wat levert het op?

Wat betekent B Corp en waarom is het worden van een B Corp een grote doelstelling voor StartDock?

B corp

5 min
Thom Wernke

Van oudsher worden bedrijven geroemd of afgerekend op de optelsom: ‘Omzet - Kosten = Winst/Verlies’. Echter, in een wereld die te maken heeft met thema’s als klimaatverandering, kansenongelijkheid en discriminatie, is er een beweging die meent dat deze optelsom niet (meer) klopt. StartDock is deelgenoot van deze visie en wil hier actief iets aan doen.In de visie van StartDock nemen bedrijven namelijk iets van onze wereld/maatschappij en stoten ze CO2 uit, en dus , logischerwijs, zouden bedrijven ook iets terug moeten geven.

StartDock heeft zichzelf ten doel gesteld (als onderdeel van het B corp traject) om zo snel mogelijk te kunnen zeggen dat het de eerste coworking space gaat zijn die CO2-neutraal, fossielvrij en/of duurzaam onze kantoorruimtes, werkplekken & vergaderruimtes verhuurt. Ook wil StartDock kunnen aantonen wat de CO2-footprint van onze verhuur is.

De belichaming van deze beweging heet B Lab, dit is een non-profit netwerk dat de wereldeconomie transformeert ten behoeve van mensen, communities en de planeet. B Lab is in 2006 gestart, vanuit de gedachte dat we slechts één wereld hebben, zonder plan B. Om die wereld te redden van de dreiging van klimaatverandering, dienen bedrijven zich anders te gedragen. De filosofie heeft een nieuw soort economie als plan B, door bedrijven die voldoen aan hoge normen op het gebied van sociale prestaties, milieuprestaties, aansprakelijkheid en transparantie te gaan certificeren als B Corp.

Het certificeren van je bedrijf als B Corp is een middel, maar het doel is het veranderen van het economische systeem. B Lab creëert normen, beleid, tools en programma’s die het gedrag, de cultuur en de structurele onderbouwing van het kapitalisme veranderen. B Corps zijn dus voor profit bedrijven, die voldoen aan de hoge normen van B Lab.

Hoe ziet het proces van StartDock eruit om B Corp te worden?

StartDock is momenteel in de beginfase om B Corp te worden. Met de fijne begeleiding van Move to Impact zetten we stap voor stap de beweging in gang om een ‘business as a force for good’ te worden. Als je als bedrijf hier interesse in zou hebben, kun je gratis het traject starten om een B Corp te worden. Het volledige B Corp traject bestaat uit de volgende stappen:

1. Het B Impact Assessment (BIA) invullen voor de 0-meting

De B Lab certificering geschiedt via het B Impact Assessment (BIA) en raakt de thema’s ‘People, Planet & Profit’. In totaal zijn er 200 punten te behalen, maar bij de eerste invul-oefening zal geen enkel bedrijf in de buurt komen van deze 200 punten. Het assessment is te vinden via deze link. Het assessment bestaat uit 5 hoofd-categorieën:

 • Community (Diversiteit, inclusiviteit, economische impact, support van goede doelen, stimulering van burgerlijke betrokkenheid, logistieke keten etc.)
 • Workers (Financiële zekerheid, gezondheid, welzijn, opleiding, discriminatie, tevredenheid etc.)
 • Environment (Lucht, klimaat, water, energie, afval, educatie etc.)
 • Governance (Bestuurlijke vervlechting van doelstellingen B Lab)
 • Customers (Educatie van klanten, het helpen van hen die hulp nodig hebben, bieden van voordelen voor missie-gedreven klanten etc.)

Door de vragen uit het BIA te beantwoorden, wordt een 0-meting gescoord. StartDock scoorde op deze nulmeting 40,7 punten. In figuur 1 kun je zien hoe deze voor was opgebouwd voor StartDock. Zoals je ziet is er hoofdzakelijk op de thema’s ‘Governance’ en ‘Environment’ nog veel progressie te boeken om voor B Corp in aanmerking te komen.


Figuur 1: De score van StartDock’s 0-meting

2. Het verbeteren van de impact van StartDock

In stap twee wordt vanaf de gescoorde 0-meting bekeken waar het bedrijf extra ‘punten’ kan behalen om te verbeteren op de 5 bovenstaande hoofdcategorieën. Door het BIA wordt duidelijk inzichtelijk gemaakt welke vraagstukken veel punten opleveren (en dus veel impact maken).

Om gecertificeerd te kunnen worden als B Corp, dient een organisatie ten minste 80 punten te behalen. De certificering is een vrij streng proces, dus StartDock gaat proberen om tot 90-100 punten te komen op het moment dat wij ons aanmelden bij B Lab voor de daadwerkelijke certificering. Een voorbeeld van een aantal belangrijke stappen die StartDock de komende maanden zal gaan nemen:

 • Het wijzigen van onze statuten, met bepalingen waarin wij ons als bedrijf committeren aan de normen van B Lab
 • Het benaderen van de verhuurders van onze 4 locaties, met een concrete lijst aan mogelijke verduurzamingen van onze coworking spaces
 • Het verbeteren qua scheiding en verlaging van al onze afvalstromen (papier, glas, toxisch, koffiedrab, GFT, E-waste
 • Invoeren van beleid ter stimulering van diversiteit, inclusiviteit & vermogensopbouw
 • Een duurzamer, ecologischer en verantwoorder inkoopbeleid vormgeven en doorvoeren
 • Het invoeren van een tool om het welzijn van al onze collega's te meten en verbeteren

3. Aanmelden bij B Lab

Zodra we meer dan 90 punten hebben verzameld, zullen we ons bij B Lab aanmelden voor de certificering. Vanaf dat moment wordt de B Impact Assessment ‘bevroren’, en moeten we wachten totdat een medewerker van B Lab langs komt om ons BIA te beoordelen en het daadwerkelijke aantal punten voor onze toetreding als B Corp te bepalen.

Elke drie jaar wordt een vervolg op de certificering gedaan, waarbij je als B Corp zichtbare verbeterslagen dient te maken in de tussenliggende tijd.

Waarom zou je B Corp willen worden als bedrijf?

StartDock gelooft dat de filosofie van B Lab de toekomst gaat worden: Elk bedrijf zal zich in de toekomst kwantitatief moeten verantwoorden voor het sociale-, maatschappelijke- en milieubeleid dat gevoerd wordt. Wij willen dit voor zijn, en hier nu al mee bezig gaan. Naast dat we de verantwoordelijkheid voelen, is het vooral ook leuk om goed te doen! Een aantal voordelen dat het worden/zijn van B Corp met zich meebrengt:

 • Het verlagen van de impact op mens en milieu
  Wie wordt er blij van het milieu vervuilen, mensen (vaak onbewust) discrimineren of onnodig middelen verbruiken? Wij geloven dat iedereen blij wordt van bewust en verantwoord gedrag, dus het grootste voordeel is het plezier dat je als bedrijf met klanten & collega’s haalt uit het zijn van een beter bedrijf voor mens en milieu!
 • Geloofwaardigheid
  Als B Corp heb je een hoge mate van geloofwaardigheid, vanwege de waarde van het B Corp certificaat en de strikte hantering van de normen door B Lab. De mate van transparantie en grote hoeveelheid vragen van het B Impact Assessment, maken dat men weet dat de B Corp valide waarde hecht aan mensen en maatschappij.
 • Recruitment
  Toekomstige generaties focussen zich steeds meer op de mate waarin bedrijven hun verantwoordelijkheid voor mens en milieu nemen. Door hierin je verantwoordelijkheid te nemen, geloven wij dat je een aantrekkelijker bedrijf zult zijn om voor te werken.
 • Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker
  StartDock is een for-profit bedrijf en dus is winstgevendheid voor ons belangrijk. Door goed om te gaan met onze planeet en de mensen in/om ons bedrijf, hopen wij een aantrekkelijke organisatie te zijn om een werkplek, kantoorruimte of vergaderruimte te komen huren of om producten/diensten aan te leveren voor leveranciers.
 • Community
  De groep B Corps is sterk groeiende, met wereldwijde merken als Ben&Jerry’s, Rituals, Patagonia en Nespresso voorop, in het kielzog gevolgd door een ontzettend grote groep start-ups en scaleups. Door zelf B Corp te worden, word je onderdeel van deze groeiende community van bedrijven.

Wil je meer weten over ons B Corp traject, ideeën met ons delen of eens langskomen op één van onze locaties? Neem contact op met onze Impact Officer via impact@startdock.nl of via 085-130 8310.

Kom in contact

Verkrijg prijzen en beschikbaarheid.