Waarom krijgen vrouwelijke ondernemers zo weinig investeringen?

Op dit moment zijn er nog steeds grote verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers. Dit zien wij ook terug in het aantal vrouwelijke ondernemers dat bij StartDock huurt, juist daarom willen wij de vrouwelijke ondernemer een platform geven.

5 min
Vincent Siderius

Op het schoolplein rent een groepje kinderen door elkaar heen. Ze spelen een spel. In het midden van de chaos staat Eva, ze dirigeert de kinderen naar de juiste plek, legt de regels nog een keer uit en houdt de punten bij. Sommige kinderen morren, ze zijn het niet eens met Eva, anderen doen braaf wat ze zegt.

Eva zet de lijnen uit, ze is 8 jaar oud.

Als we dit zien, zijn we snel geneigd om te zeggen dat Eva bazig is. Maar als Jeroen middenin zo’n warboel helderheid verschaft, toont hij leiderschapskwaliteiten. En al op zo’n jonge leeftijd, wat knap!

Maar wat zien we nou echt? We zien een jong kind die besluitvaardig is en keuzes durft te maken.

We hebben een beeld gecreëerd van ‘de vrouw’ en ‘de man’ en we dwingen kinderen op jonge leeftijd al volgens dat beeld te denken.

Risico nemen? Oh doe maar niet meisje, straks maak je een fout.

Boom beklimmen? Oh doe maar niet meisje, straks doe je jezelf nog pijn.

Groot dromen? Oh doe maar niet meisje, straks wordt het een teleurstelling.

We noemen Eva bazig. We remmen haar af, we vertellen haar dat het niet hoort om je zo te gedragen, we leren haar dat het fout is. Over en over en over, totdat ze het heeft geïnternaliseerd.

Vrouwelijke ondernemers en durfkapitaal

Het aantal vrouwelijke ondernemers in Nederland stijgt. Ten opzichte van 2012 zijn er ruim 24 procent meer vrouwelijke ondernemers. Dat zijn mooie cijfers.

Ten opzichte van 2012 zijn er alleen ook ruim 24 procent meer mannelijke ondernemers.

Oh, dus eigenlijk zijn we in de laatste 8 jaar niks opgeschoten met de man-vrouw verhouding bij ondernemers.

Het wordt zelfs nog erger. Als je iets inzoomt op de verhoudingen bij de verschillende ondernemingen met vrouwen in de top, zie je dat hoe groter de ondernemingen worden, hoe meer de verhouding richting de man omslaat. Ook hierin is niks veranderd sinds 2012.

Aantal vrouwelijke ondernemers ten opzichte van bedrijfsgrootte:
1 op 3 voor eenmanszaken
1 op 3 voor bedrijven met 2 tot 10 werknemers
1 op 4 voor bedrijven van 10 tot 50 werknemers
1 op 4 voor bedrijven van 50 tot 250 werknemers
1 op 5 voor bedrijven van 250 werknemers of meer

Dit betekent dat ongeveer 1 op de 30 ondernemers die een investering krijgt, vrouw is. Dit is dus 6x zo weinig als je zou verwachten op basis van de al scheve man-vrouw verhouding bij ondernemers.

In 2018 hebben investeerders voor 538 miljoen euro geïnvesteerd in Nederlandse startups. Hiervan ging 19 miljoen euro naar een bedrijf met een vrouw in de top. Dat is 3,5 procent.

Hoe kan dit toch?!

Het gevaar van Eva bazig noemen is dat ze zelf kan gaan geloven dat het een slechte eigenschap is, waarna ze het afleert. Het grotere gevaar is dat wij — de mensen die Eva bazig noemen — onszelf overtuigen dat besluitvaardigheid een slechte eigenschap is voor (jonge) meisjes.

Alleen blijven we dit doen. Niet alleen voor jonge kinderen, ook volwassenen stoppen we in de hokjes ‘mannelijke eigenschappen’ en ‘vrouwelijke eigenschappen’. Waar slaat dat op? Eigenschappen zijn eigenschappen. In die discussie heeft gender niks te zoeken.

Het erge is, door stereotypen zo vaak als feit te poseren, mannen én vrouwen dit op den duur gaan geloven. Dat komt puur omdat het wel aannemelijk klinkt en het zo vaak herhaald wordt. Dit heet het Illusory Truth Effect en is een bekende denkfout die we allemaal automatisch maken.

Wij vinden dus dat iets op een bepaalde manier hoort, we herhalen dit tot in den treuren totdat we het allemaal zijn gaan geloven en gebruiken die overtuiging vervolgens om onze beslissingen achteraf goed te praten. Dit doen we zonder dat het berust op enige waarheid afgezien van de waarheid die we zelf verzonnen hebben.

We geven vrouwen geen investeringen omdat we onszelf jarenlang hebben overtuigd dat vrouwen niet de eigenschappen bezitten om goed met een investering om te gaan. Ze bewijzen ons niet het tegendeel omdat wij ze niet de kans geven om ons het tegendeel te bewijzen.

We creëren het, houden het in stand en straffen vrouwen vervolgens met onze eigen creatie.

De ban breken

De huidige situatie is geen momentopname. Het is een wereld die we langzaam gecreëerd hebben en veel mensen deze nu als ‘het is nou eenmaal zo’ aannemen. Die wereld bestaat nog steeds, dat zie je terug in de cijfers van vrouwelijke ondernemers, maar ook hoe we Eva en Jeroen vandaag de dag nog beoordelen.

Stel dat Eva en Jeroen op latere leeftijd aan dezelfde tafel zitten en een talkshow presenteren. Dan zijn de verschillende beelden die we van ze hebben nog steeds meer dan aanwezig wanneer we ze beoordelen. Eva is bazig en Jeroen een strenge maar rechtvaardige gastheer.

Deze beelden zijn stug en we moeten een manier verzinnen om ze stap voor stap los te weken.

Het is daarom goed dat vrouwelijke rolmodellen extra aandacht krijgen, het is goed dat de ongelijke verhoudingen en behandelingen tussen mannen en vrouwen constant aan de kaak gesteld worden en het is goed dat er quota’s en fondsen zijn voor vrouwelijke ondernemers.

Deze initiatieven zijn gecreëerd om wat tegengewicht te geven aan de scheve verhoudingen die we ook zelf gecreëerd hebben. Laten we hopen dat dit de kloof sneller zal dichten dan de tijd waarin we ze hebben uitgehakt.

Vrouwelijke ondernemers bij StartDock

In ons eigen team zijn de verhoudingen precies gelijk (5 mannen, 5 vrouwen), maar we moeten helaas concluderen dat de verhouding tussen de mannelijke ondernemers en de vrouwelijke ondernemers die bij StartDock een desk huren ook meer richting de man helt.

Dit is een reden waarom we (onze) vrouwelijke ondernemers bij StartDock een platform willen geven. We zijn hiermee begonnen in 2019 op International Women’s Day. We hadden toen een groot evenement georganiseerd op onze beide locaties in Amsterdam, met uitsluitend vrouwelijke sprekers. De 10 workshops en presentaties hadden we verdeeld over onze panden aan de Herengracht en aan de Keizersgracht. Check hier de korte aftermovie van die dag.

Sindsdien besteden we elk jaar extra aandacht aan de vrouwelijke ondernemer, zo ook dit jaar.

Wil je zien hoe we dat doen? Hou dan vooral onze socials deze maand in de gaten!

Kom in contact

Verkrijg prijzen en beschikbaarheid.