Cawa’s Innovatieve Aanpak voor Koolstofcredits

Natuurrampen in Zuid-Europa, zoals aanhoudende hittegolven, maken voor bijna iedereen duidelijk dat klimaatverandering niet langer een toekomstige dreiging is. De toenemende intensiteit en frequentie van deze rampen laten zien dat er nu actie moet worden ondernomen.

4 min
Kees van Santen

Natuurlijk zijn er wereldwijd inspanningen geleverd om klimaatverandering tegen te gaan. Het Akkoord van Parijs streeft ernaar de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 graden Celsius vergeleken met de pre-industriële niveaus, wat het kader biedt voor het ondernemen van klimaatactie. Landen en bedrijven stellen ambitieuze netto-nuldoelstellingen vast om de hoeveelheid broeikasgassen die wordt geproduceerd in evenwicht te brengen met de hoeveelheid die uit de atmosfeer wordt verwijderd.

Maar de huidige inspanningen zijn niet voldoende om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, zoals onlangs aangegeven door het IPCC.

Hoe koolstofcredits kunnen helpen

Een van de maatregelen om klimaatactie te financieren, is via koolstofcredits. Bedrijven, organisaties en individuen kopen vrijwillig koolstofcredits om hun eigen koolstofemissies te compenseren, bovenop wat verplicht is door regulering. De middelen die worden gegenereerd uit deze aankopen ondersteunen rechtstreeks projecten die broeikasgasemissies verminderen, vermijden of verwijderen, zoals projecten voor hernieuwbare energie, bosbehoud en herbebossingsinitiatieven.

Deze markt biedt een aanvullende financiële stroom, versnelt klimaatactie in regio's waar dit het meest nodig is en stelt entiteiten in staat verantwoordelijkheid te nemen voor hun emissies en een tastbare manier te bieden om bij te dragen aan de mondiale klimaatrespons.

De uitdagingen rondom koolstofcredits

Ondanks het potentieel heeft het koolstofcreditsysteem zijn tekortkomingen. Er zijn drie belangrijke uitdagingen mee verbonden: transparantie, kwaliteit van klimaatprojecten en communicatie over impact.

Allereerst is er vaak een gebrek aan transparantie over waar de financiering voor koolstofcredits eigenlijk terechtkomt. We hebben ontdekt dat tot wel 85% van de financiering bij tussenpersonen terechtkomt. Niet bepaald de efficiëntie die je wilt zien bij het financieren van klimaatactie.

Ten tweede kan de kwaliteit van de klimaatprojecten die gefinancierd worden door deze credits aanzienlijk variëren. Terwijl sommige projecten tastbare, langetermijnvoordelen voor het milieu kunnen opleveren, kunnen andere een minimale impact hebben of, erger nog, onbedoelde negatieve gevolgen hebben.

Tot slot kan het moeilijk zijn om de impact van koolstofcredits aan belanghebbenden over te brengen. Zonder de transparantie om milieubeweringen te ondersteunen, kunnen belanghebbenden kritiek leveren op goedbedoelde financiering.

Hoe Cawa deze problemen aanpakt

Cawa bouwt een API-infrastructuur waar bedrijven kunnen bijdragen aan hoogwaardige klimaatprojecten en dit kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Met Cawa streven we naar vertrouwen door transparantie. En dat vertrouwen is nodig voor bedrijven en mensen om bij te dragen aan klimaatprojecten. We pakken de problemen in de markt aan door te zorgen voor:

  • Volledige traceerbaarheid van financiering. Met Cawa weten bedrijven precies wanneer en hoeveel van de financiering terechtkomt bij de klimaatprojecten. Door onze software rechtstreeks te verbinden met de projectontwikkelaars en geen tussenpersonen te gebruiken, kunnen we de efficiëntie garanderen van financiering die daadwerkelijk de projecten bereikt.
  • Hoogwaardige klimaatprojecten. We hebben meer dan 120 klimaatprojecten geanalyseerd en gesproken om een hoogwaardige selectie van klimaatprojecten te maken. Op dit moment bieden we alleen projecten voor koolstofverwijdering aan, zoals herbebossings- en biochar-projecten.
  • Gemakkelijke communicatie met belanghebbenden. Via Cawa kunnen bedrijven hun impact gemakkelijk communiceren aan individuele belanghebbenden (zoals consumenten) door transparantie te bieden over de impact en financiering per verkocht product, gemaakte transactie of per StartDock-locatie 😉

Hoe StartDock klimaatactie onderneemt

StartDock heeft verschillende grote stappen genomen om de duurzaamheid te verbeteren als onderdeel van zijn bredere proces om een B-Corp te worden. Concrete stappen voor koolstofemissies zijn onder andere:

  • StartDock begon met het meten van het energieverbruik van alle locaties. Dit vereiste zelfs het installeren van meerdere extra meetapparaten, aangezien de coole, oude gebouwen meestal geen slimme meters hebben. Je kunt de resultaten voor jouw locatie vinden in het tabblad Energie in je StartDock-account.
  • Vermindering van het energieverbruik op basis van de inzichten die de metingen opleverden.
  • Compensatie voor de resterende emissies via Cawa. StartDock doet dit sinds mei en binnenkort zal dit worden geïntegreerd in het tabblad Energie. Hierdoor wordt precies getoond via welke klimaatprojecten de koolstof wordt gecompenseerd en wordt dus transparantie geboden aan alle individuele Dockers. StartDock draagt bij aan een Gold Standard herbebossingsproject dat een deel van de voordelen van het project deelt met de gemeenschap om ervoor te zorgen dat het project lokale steun heeft.

Door transparantie te bieden over koolstofberekeningen en compensatie-inspanningen via het dashboard, toont StartDock hoe bedrijven geloofwaardige klimaatactie kunnen ondernemen. Verbetering van duurzaamheid is altijd een werk in uitvoering voor elk bedrijf en door transparantie kunnen bedrijven het snelst leren. Cawa is blij deel uit te maken van de reis van StartDock en we staan altijd open voor verbinding op het gebied van duurzaamheid en koolstofemissie-onderwerpen met andere Dockers.

Website: https://www.cawa.tech/ Contact: Kees van Santen – kees@cawa.tech

Kom in contact

Verkrijg prijzen en beschikbaarheid.